Kunstforeningen BunkerLove siger farvel til guldbunkeren Guldtand af Erik Peitersen under miljøvenlige og unikke omstændigheder til alternativ 1. maj-fejring kl. 13 på Furreby strand.

Bunkeren blev i sommers guldmalet med maling sponsoreret af Sadolin, med dispensation fra Naturstyrelsen, og på betingelse af at malingen skulle fjernes efter 4 uger. To gange siden har styrelsen på kunstforeningens foranledning udsat datoen for, hvornår malingen skulle være fjernet fra bunkeren. Naturstyrelsen og Natur- og Miljøklagenævnet har fastsat d. 1. juni som endelig frist for fjernelse af malingen. Foreningen blev imidlertid inspireret til at holde et arrangement d. 1. maj, som følge af en afrensnings-løsning der afstedkommer en spektakulær sky, som foreningen ønsker at dele.

“Jeg sætter en dykpumpe op, så kan jeg bruge havvand til afrensningen” forklarer Nils Ilum fra graffitti-fjerningsvirksomheden Spray-Away. Nils Ilum var manden der reagerede på en P4-udsendelse om foreningens kvababbelser over at sandblæsning efter kommunens direktiver kunne betyde en regning på op mod 100.000 kroner. Bl.a. fordi der kræves stillads og afdækning. Foreningen har et manifest om at være miljørigtige, hvorfor der endvidere ville skulle fjernes flere tons affaldssand. Et svimlende beløb og et svimlende arbejde for foreningen, der er baseret på frivillig arbejdskraft.

Selvom kvadratmeter-prisen på Spray-Away’s miljøvenlige graffitti-fjerning sædvanligvis ville give en højere pris, tilbød Nils at gøre det til en favorabel pris, da firmaet gerne vil støtte op om en god sag. “Det andet virker ikke rimeligt”, mente han.

Spray-Away’s løsning er at påsmøre bunkeren et særligt biologisk nedbrydeligt materiale, hvorefter malingen ved høj temperatur sprayes væk med havvand. Malingen pulveriseres ikke, som ved en sandblæsning, men “skrælles” nærmest af og kan let og elegant rives sammen, uden på nogen måde at skade miljøet, Affaldssorteringsvirksomheden AVV tager herefter malings-skraldet for BunkerLove.

1. maj som Skiftedag – Kulturpunkt i Region Nordjylland
BunkerLove vandt for nyligt Region Nordjyllands konkurrence om at blive nordjysk Kulturpunkt. Gevinsten var en halv million kroner til hjælp til realisering af BunkerLove 2013, samt en skulptur af Bent Pristed. Ved 1. maj arrangementet vil Erik Peitersen komme og sige farvel til sin Guldtand, og Bent Pristed vil sige nogle ord om foreningens nye værk: Point of View.

Der bydes også på en smagsprøve på sommerens bunker drama ‘A Walk in the Dark’ ved dramatiker Lars Ditlev Johansen, og andre festlige indslag.

Arrangementet er gratis og åbent for alle. Invitation med program og kørselsvejledning findes på foreningens Facebook-side www.facebook.com/bunkerlovers

Om Spray-Away
Spray-Away er et firma med kernekompetencer inden for Graffiti & Facaderens, alle former for afrens af alger og trafiksnavs. Spray-Away udfører opgaver for både erhverv, offentlige institutioner, boligforeninger, samt private. Opgaver udføres af uddannede konsulenter, med professionelt udstyr i special-indrettede servicevogne. Spray-Away skaber rammerne for flotte og rene facader, med produkter og afrensningsmetoder der tager størst muligt hensyn til miljøet.
Se mere på www.spray-away.dk

Om BunkerLove
Bunkerlove er en frivillig forening med en mission at transformere bunkerne i Atlantvolden, fra Nordnorge til Sydfrankrig, til kunstværker. BunkerLove holdt pilotprojekt på Furreby Strand i sommers og planlægger tre nordjyske festivaller i juli måned. Alle kunstformer er velkomne og talrige repræsenteret. Realiseringen af årets festivaller støttes af Region Nordjylland, der har kåret BunkerLove som KulturPunkt 2013.
Se mere på www.bunkerlove.com